Logo Dariah.lab
Logo UE
Symbol pozycji slidera
Baza wiedzy

O nas

DARIAH-PL jest projektem rozwojowym realizowanym przez największe konsorcjum humanistyczne w Polsce w celu zbudowania badawczej infrastruktury humanistyki cyfrowej Dariah.lab.

Celem infrastruktury jest rozszerzenie zakresu prowadzonych w Polsce badań z dziedziny humanistyki i nauk o sztuce, zarówno w kontekście czysto naukowym jak również w obszarze zastosowań w gospodarce.

Dariah.lab Inspire to platforma wymiany wiedzy oraz danych o nauce i kulturze pomiędzy instytucjami prowadzącymi badania, ale także odbiorcami i odbiorczyniami ich wyników. Interesują nas szczególnie humanistyka i nauki o sztuce oraz wszelkie aspekty badań cyfrowych.

Zapraszamy do kontaktu: redakcja@ibl.waw.pl

Inspire jest częścią infrastruktury Dariah.lab stworzonej w ramach projektu "Cyfrowa Infrastruktura Badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL", finansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Koordynowany przez Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, projekt realizowany jest przez największe konsorcjum humanistyczne w Polsce DARIAH-PL.