Logo Dariah.lab
Logo UE
Symbol pozycji slidera
Baza wiedzy

Regulamin

Publikacje dostępne w serwisie Dariah Inspire mogą być wykorzystywane w dowolny sposób, bez żadnych ograniczeń. W celu poszanowania osobistych praw autorskich należy wskazać nazwisko lub pseudonim autora w przypadku ponownego użycia linków i metadanych z niniejszego serwisu. Prosimy jednocześnie o wskazanie serwisu Dariah Inspire jako właściciela lub dostarczyciela danego obiektu.

Metadane (informacje tekstowe o zdigitalizowanym dziedzictwie kulturowym) udostępniane w ramach Dariah Inspire są publikowane bez żadnych ograniczeń dotyczących ponownego wykorzystania. Jednakże, w przypadku modyfikacjach metadanych udostępnianych przez niniejszy serwis, zmodyfikowane metadane muszą zostać udostępnione na tych samych warunkach, co źródłowe.

Podglądy, miniatury, graficzne reprezentacje lub reprodukcje wyświetlane na stronach Dariah Inspire mogą być używane wyłącznie zgodnie z informacjami o prawach wyświetlanymi obok nich (plakietki pod podglądami). Jeśli obok podglądu nie są wyświetlane żadne informacje o prawach, te podglądy mogą być używane tylko zgodnie z obowiązującymi prawami autorskimi.